Bibliografia – procesy o czary

Dla interpretacji zjawiska polowań na czarownice znaczenie ma wiele czynników, miedzy innymi obozy ideologiczne do których należą autorzy, wydawcy i redaktorzy dotychczas opublikowanych książek.

Autorzy są zwykle naukowcami, choć ich punkt widzenia determinuje dyscyplina naukowa z perspektywy której spoglądają na to zjawisko.

Bibliografia dotycząca procesów o czary w Polsce:czar

Poklatecki S., Pogrom, czarnoksięskie błędy, latawców zdrady i alchemickie fałsze, jak rozprasza Stanisław z Gór Poklatecki, na ochronę zbawienia ludzkiego wydany w 1595 roku,

Ząbkowic S., Młot na czarownice, Kraków 1614.

Regulus W., Czarownica powołana Poznań 1639.

Gołębiowski Ł., Lud polski jego zwyczaje, zabobony, t. I. Warszawa 1830.

Wincenty Brewiński, Studia o gusłach , czarach, zabobonach i przesądach ludowych,  1862.

Chodyński Z., Czarodziejstwo ( Procesy czarownic w Polsce) [w:] Encyklopedia kościelna,wyd. M. Nowodworski, T. II, Warszawa 1874,

Rosenblatt J., Czarownica powołana. Przyczynek do historii spraw przeciw czarownicom w Polsce, 1883.

Gołębiowski Ł., Lud polski jego zwyczaje, zabobony, t. II, Lwów 1884.

Karłowicz J., Czary i czarownice w Polsce, [w:] Wisła, 1887.

Gloger Z., Encyklopedia Staropolska, 1900.

Wawrzeniecki M., Krwawe widma, ciekawe procesy, tortury i osobliw232487_bige egzekucje, Warszawa 1909.

Majkowski A., red., Pławienie i śmierć rzekomej czarownicy w Chałupach, czyli Ceynowie na półwyspie Helu, czyli Rybakach w 1836, [w:] Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich, Rocznik II., 1910.

Bystroń J., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, 1932.

Przybyszewski L., Czary i czarownice, Poznań, 1932.

Lasocki Z., Szlachta polska w walce z czartem, 1944,

Baranowski B., Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku, 1952.

Baranowski B., O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII w. 1963.8d4544327181

Baranowski B., Pożegnanie z diabłem i czarownicą, Wydawnictwo Łódzkie 1965.

Tazbir J., Państwo bez stosów – szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVII i XVIII w., Warszawa 1967.

Janiszewska-Mincer B., Diabeł, węgliszek i czarownice, [w:] Kalendarz Bydgoski 1970.

Ráth-Végh I., Historia ludzkiego szaleństwa, tłum. Bańkowicz R., Wydawnictwo: Iskry. 1973.

Tazbir J., Procesy o czary, [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce,  t. 23; 1978.

Kowalczykówna M., Wróżby, czary i zabobony w średniowiecznych rękopisach Biblioteki Jagielońskiej [w:] Biuletyn Bibliotek Jagiellońskiej, t. 29. 1979.

Leszek Zygler, . Kobieta- czarownica w świetle ksiąg konsystorskich z XV i początku XVI wieku, ??

Bunkiewicz W., Żywoty diabłów polskich, Poznań 1985.

Wojcieszak B., Opalenickie procesy czarownic w XVII w., Opalenica 1987.

Bylina S.,  Magia, czary i kultura ludowa w Polsce, 1990.

Derenda J., Sygit B., Przez czarta opętane, [w:] Pitaval Bydgoski, Bydgoszcz, 1990.

Cayuela J., Wyznania czarownic, Warszawa 1990.

Leyack B. P., Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, tłum. Rutkowski M., Katalog magii Mnicha Rudolfa, zabytek z XIII w., Karwot E. Wrocław –Warszawa-Kraków 1991.

Salmonowicz S., VOM UNFUG DER HEXENPROZESSE [w:] Acla Poloniae Hislorica 74, 1991.

Olszewski M., Diabeł a płeć [w:] Polska Sztuka Ludowa – Konteksty t.47 z.3-4. 1993.

242Sallmann J. M., Czarownice oblubienice szatana, tłum. Pawłowscy M.A., Wroclaw 1994.

Różkowska A., Procesy o czary w Nowem XVII/XVIII wieku, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Małłka, UMK, Toruń 1994.

Rogowski G., Wiedźmy na stos, cz. 1., [w:] Kociewski Magazyn Regionalny Kwartalnik społeczno-kulturalny Zeszyt całoroczny(nr 15), 1996.

Rogowski G., Wiedźmy na stos, cz. 2., [w:] Kociewski Magazyn Regionalny Kwartalnik społeczno-kulturalny nr 1 (16) wiosna 1997.

Rogowski G., Wiedźmy na stos, cz. 3., [w:] Kociewski Magazyn Regionalny Kwartalnik społeczno-kulturalny nr 2(17) lato 1997.

Rogowski G., Wiedźmy na stos, cz. 4., [w:] Kociewski Magazyn Regionalny Kwartalnik społeczno-kulturalny nr 3(17) jesień 1997.

Rogowski G., Wiedźmy na stos, cz. 5., [w:] Kociewski Magazyn Regionalny Kwartalnik społeczno-kulturalny nr 4 (19) zima 1997.

Wiślicz T., Czary przed sądami wiejskimi w Polsce w XVII-XVIII wieku, 1997.

Biegański Z., red., Dzieje Fordonu i okolic, Bydgoszcz 1997.

Pilaszek M., Procesy czarownic w Polsce w XVI-XVIII w. Nowe aspekty. Uwagi na marginesie pracy B. Baranowskiego, [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, XLII 1998.

Baschwitz K., Czarownice dzieje procesów o czary, tłum. Zabłudowski T., Warszawa 1999.

Tazbir J., Liczenie wiedźm, [w:] Polityka – nr 37 (2315), 2001.151900_big

W. Brojer, Pakt z diabłem w średniowieczu, jeden motyw-dwa modele [w:] Ludzie kościół, wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa europy środkowej (średniowiecze-epoka nowożytna), Warszawa 2001.

Osiński Z., Zabobon, przesąd, diabły, czarownice i wilkołaki w pamiętnikach polskich z XVI i XVII wieku, [w:] Annales Universatis Maria Curie- Skłodowska, VOL. LVIII., 2003.

Wiślicz T., Społeczeństwo Kleczewa i okolic w walce z czartem (1624-1700), [w:] Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXII, 2004.

Wijaczka J., Proces o czary we wsi Młotkowo w 1692 roku. Przyczynek do polowania na czarownice w Rzeczypospolitej w XVII wieku, [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, XLVIII, 2004.

Zdziechiewicz A., Staropolskie polowania na czarownice, Katowice 2004, ISBN 83-87849-91-X.

Ostling M., Konstytucja 1543 r. i początki procesów o czary w Polsce, [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Toronto 2005.

Pilaszek M., Apelacje w polskich procesach czarownic (XVII-XVIII w.), [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Janiszewska-Mincer B., Diabeł, węgliszek i czarownice, Warszawa 2005.

Wrzesiński Sz., Wspólniczki szatana, czarownice na ziemiach polskich, 2006.

Byczkowski P., Przestępstwo czarów w Polsce przedrozbiorowej, Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Borkowskiej – Bagieńskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2006.

Adamczyk J.,  Czary w praktyce sądów na ziemiach polskich w późnym średniowieczu ( XV- połowa XVI wieku), 2007.

Thurston R., Polowania na czarownice, dzieje prześladowań czarownic w Europie i Ameryce Północnej, tłum. Kierul J., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007, ISBN 978-83-06-03176-8.

Wijaczka J., Postępowanie sądowe w sprawie o czary w Toruniu w 1712 roku, [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, LI, 2007.

Wijaczka J., Procesy o czary w Prusach Książęcych w XVI-XVIII w., Wydawnictwo UMK, Toruń 2007, ISBN 978-83-231-2097-1.

Chromik B., Dlaczego diabli poszli do diabła, czyli szkic o zanikaniu istot demonicznych, Pismo studentów MISH UW: Mishellanea nr 1 (5), marzec 2007.

Koczerska M. (red.), Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice, [w:] Fasciculi Historici Novi T. VII, Warszawa 2007, ISSN 1505-0106, ISBN 83-7181-469-0; 978-83-7181-469-3.

Majewska A.(red.), Czary i czarostwo na Pomorzu, Stargard 2008, ISBN 978-83-920332-8-8.

Pilaszek M., Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII, 2008.

Reynolds J., Czarownice i dakinie, tłum. Zagajewski Z., Kraków 2008.

Wijaczka J., Magia i czary, Polowanie na czarownice i czarowników w Prusach Książęcych w czasach wczesnonowożytnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ISBN 978-83-7441-927-7.

Surma R., Procesy czarownic, Wydawnictwo 3bird Projects, Tychy 2009.

Wijaczka J., Procesy o czary w polsce w epoce wczesnonowożytnej, [w:] Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXVI, 2009.

Koprowska-Głowacka A., Czarownice z Pomorza i Kujaw, Wydawnictwo Region, Gdynia 2009, ISBN 978-83-7591-168-8.

Gacek J., Obrazując czarownice – niedocenione źródło w badaniach początków kształtowania się stereotypu czarownicy, [w:] Ogrody nauk i sztuk nr (2), 2012

Wyporska W., Witchcraft in early modern Poland 1500-1800, 2013, ISBN 978-0-230-00521-1.

Tutaj kończy się lista polskich opracowań procesów o czary.

Z pośród autorów zagranicznych należy wymienić:

Van Dülmena,r,id,d14yMTQ7dV5odHRwOi8vZ2V0LTIud3BhcGkud3AucGwvJTNGYSUzRDY1NDk1NjkzJTI2ZiUzRDAwLzAwLzI2LzAwMDAyNkMzX29yaWdpbmFsXzc0QzU1N0UyQTlCMzgxOEMuanBnO3FeMC45O3ReanBnO3Nea3NpYXpraTtmdF4x

Józefa Hansena,

Margaret Murray,

Carlo Ginzburga,

Keith Thomas,

Williama Montera

Roberta Muchembleda.

Reklamy

Informacje o Bożena Ronowska

Od 2014 roku jestem doktorantką historii, historii sztuki i archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, piszę rozprawę na temat procesów o czary w XV-XVIII wieku. Interesują mnie w szczególności Prusy Królewskie, choć temat czarów i czarownic opracowuję i przedstawiam w różnych kontekstach, czasie i miejscu. Swoją pracę opieram na zachowanych materiałach archiwalnych, przechowywanych w zbiorach Archiwów Państwowych. Opublikowałam łącznie osiem artykułów naukowych z zakresu opracowywanego tematu, wygłosiłam wiele referatów z katedr uczelni wyższych w całym kraju, największe z nich to uniwersytety w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Otrzymałam 3 granty na badania własne, uczestniczę w międzynarodowym projekcie dotyczącym polskich procesów o czary.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bibliografia procesów o czary, Czarownica, Moja rozprawa doktorska, Procesy o czary. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Bibliografia – procesy o czary

 1. Do listy polskich opracowań dodałabym jeszcze kilka pozycji, ale co tam. Wystarczy, że są wymienione u mnie ;D

  Do uzupełnienia danych bibliograficznych na liście powyżej:

  Zygner L., Kobieta – czarownica w świetle ksiąg konsystorskich z XV i początku XVI w., [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, red. Z. H. Nowak, A. Radzimiński, Toruń 1998, s. 91-101.

  Z pozdrowieniami,

  Polubienie

 2. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s