Pracujemy nieustannie

Akcja na Polak Potrafi zakończona SUKCESEM, świąteczna przerwa też już za nami. Ostro bierzemy się do pracy!
Jesteśmy po rozmowach z wydawcą naszej książki Czarownice Himmlera. Rozpoczynamy kolejny etap naszego projektu – przygotowanie książki do wydania (prace redakcyjne, skład itp.).

A co ważne…
Jak wiecie na Polak Potrafi zebraliśmy więcej, niż zakładaliśmy. Dodatkowo zaangażowaliśmy w akcję nowych darczyńców. Zgromadzona nadwyżka wystarczy na zrealizowanie naszych wcześniejszych obietnic.
NAKŁAD książki został zwiększony o 200 egz. 💕

Reklamy

Informacje o Bożena Ronowska

Od 2014 roku jestem doktorantką historii, historii sztuki i archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, piszę rozprawę na temat procesów o czary w XV-XVIII wieku. Interesują mnie w szczególności Prusy Królewskie, choć temat czarów i czarownic opracowuję i przedstawiam w różnych kontekstach, czasie i miejscu. Swoją pracę opieram na zachowanych materiałach archiwalnych, przechowywanych w zbiorach Archiwów Państwowych. Opublikowałam łącznie osiem artykułów naukowych z zakresu opracowywanego tematu, wygłosiłam wiele referatów z katedr uczelni wyższych w całym kraju, największe z nich to uniwersytety w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Otrzymałam 3 granty na badania własne, uczestniczę w międzynarodowym projekcie dotyczącym polskich procesów o czary.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Procesy o czary. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.