Mój nowy rozdział w monografii wieloautorskiej dotyczący współczesnego postrzegania czarów i czarownic


Informacje o Bożena Ronowska

Od 2014 roku jestem doktorantką historii, historii sztuki i archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, piszę rozprawę na temat procesów o czary w XV-XVIII wieku. Interesują mnie w szczególności Prusy Królewskie, choć temat czarów i czarownic opracowuję i przedstawiam w różnych kontekstach, czasie i miejscu. Swoją pracę opieram na zachowanych materiałach archiwalnych, przechowywanych w zbiorach Archiwów Państwowych. Opublikowałam 1 książkę pt. "Czarownice Himmlera" i 12 artykułów naukowych z zakresu opracowywanego tematu, wygłosiłam wiele referatów z katedr uczelni wyższych w całym kraju, największe z nich to uniwersytety w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Otrzymałam 5 grantów na badania własne, zrealizowałam 1 projekt międzynarodowy i uczestniczę w innym międzynarodowym projekcie dotyczącym polskich procesów o czary.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Procesy o czary. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.