Nagrody i stypendia naukowe

 

Znaleziony obraz  Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów – 2017/2018.

 Znaleziony obraz Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów – 2016/2017.

Znaleziony obrazNagroda za najlepszy referat wygłoszony podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Intellect w sali konferencyjnej Hotelu Qubus we Wrocławiu. 10.09.2016.

Znaleziony obraz Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów – 2015/2016.

Znaleziony obrazNagroda Dziekana WSG w Bydgoszczy za najlepszą pracę dyplomową [Chrześcijański rodowód pomorskich czepców haftowanych złotem- Pomorze Gdańskie ]Praca napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Przemysława Olstowskiego, obroniona w 2014 roku], 06.12.2014.

Znaleziony obraz Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 2009.

Znaleziony obraz Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 2007.

Reklamy