Info o autorce

Trudno tak pisać o sobie…273153_130652143686649_6528739_o

Więc…

Nazywam się Bożena Ronowska, mieszkam na Pomorzu i to ono jest obiektem moich zainteresowań artystycznych i naukowych. Jestem doktorantką historii, historii sztuki i archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, piszę rozprawę na temat procesów o czary. Interesują mnie w szczególności Prusy Królewskie, choć temat czarów i czarownic opracowuję i przedstawiam w różnych kontekstach, czasie i miejscu. Swoją pracę opieram na zachowanych materiałach archiwalnych, przechowywanych w zbiorach Archiwów Państwowych. Opublikowałam łącznie 11 artykułów naukowych z zakresu opracowywanego tematu, wygłosiłam wiele referatów z katedr uczelni wyższych w całym kraju, największe z nich to uniwersytety w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Otrzymałam 4 granty na badania własne, kieruję 1 projektem międzynarodowym oraz uczestniczę kolejnym międzynarodowym projekcie dotyczącym polskich procesów o czary.

 

Reklamy